Go To Content
:::

Li Zhi High School:Back to homepage

:::

Nhận quy trình dịch vụ

  • Publication Date :
  • Last updated:2024-04-10
  • View count:3581

Nhận quy trình phục vụ:
 iền vào mẫu đơn tại bàn dịch vụ
 đăng ký vào cửa sổ và gửi các mục
 vào cuộc họp theo thang và cửa sổ

Thời gian phục vụ:
 1.Thứ Hai ~ thứ Sáu hàng tuần
    Ngày thường: 9:00~11:30 sáng; 2:10~4:40 chiều
 2.Ngày nghỉ chỉ phục vụ vào ngày Chủ nhật đầu tiên trong tháng
    Ngàynghỉ: 8:30~11:30 sáng; 1:30~04:40 chiều

Điện thoại phục vụ:
  hoặc tổng đài:(04)8742111# 709
                      (04)8746694

Go Top