Go To Content
:::

Nhận quy trình dịch vụ

  • Publication Data :
  • Last updated:2020-06-10
  • Count Views:1855

Nhận quy trình phục vụ:
 iền vào mẫu đơn tại bàn dịch vụ
 đăng ký vào cửa sổ và gửi các mục
 vào cuộc họp theo thang và cửa sổ

Thời gian phục vụ:
 1.Thứ Hai ~ thứ Sáu hàng tuần
    Ngày thường: 8:00~11:00 sáng; 1:30~04:00 chiều
 2.Ngày nghỉ chỉ phục vụ vào ngày Chủ nhật đầu tiên trong tháng
    Ngàynghỉ: 8:00~11:00 sáng; 1:30~04:00 chiều

Điện thoại phục vụ:
  hoặc tổng đài:(04)8742111# 501
                      (04)8746694

Go Top \